Nevíte si rady?

Alergie na bílkovinu kravského mléka

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) patří k nejčastějším potravinovým alergiím. Jedná se o nepřiměřenou reakci imunitního systému na bílkoviny obsažené v kravském mléce.

Co je alergie na bílkovinu kravského mléka?

Alergie na bílkovinu kravského mléka je nejčastěji diagnostikovanou alergií v kojeneckém věku. Je to z toho důvodu, že v prvních šesti měsících věku je nejčastější stravou kojenců právě mléko, a to buď ve formě mateřského mléka (bílkovina kravského mléka konzumovaného matkou přechází do mateřského mléka), nebo prostřednictvím náhradní kojenecké výživy. Vzhledem k tomu, že hlavní složkou většiny druhů náhradní kojenecké výživy je právě kravské mléko, mají alergii na kravské mléko nejčastěji děti, které dostávají náhradní kojeneckou výživu.

Jaké mohou být příznaky?

Příznaky alergie na bílkovinu kravského mléka se týkají nejčastěji trávicího systému a pokožky, méně často dýchacích cest. U některých malých dětí se může objevit i závažnější reakce, jako je například sípavé dýchání, napuchnutí rtů, svědění kůže a vyrážka, či zvracení. Zřídka se může vyskytnout také závažná reakce jako je anafylaxe, tedy alergická reakce, která vede až ke stavu ohrožení života.

 • Zažívací trakt: zvracení, větry nebo nadýmání, průjem, krvavá nebo hlenovitá stolice, zácpa, bolení bříška, ublinkávání
 • Dýchací cesty: sípavé dýchání, problémy s dýcháním, kašel, kýchání
 • Pokožka: ekzém, erytém, kopřivka, vyrážka
 • Jiné: napuchnutí očí, rtů nebo obličeje, neklid, zvýšená rozmrzelost, plačtivost, podrážděnost, náhlý nebo postupný váhový úbytek

Diagnózu určuje lékař

Výše uvedené příznaky nemusí být vždy jednoznačně projevem alergie na bílkovinu kravského mléka, ale mohou být zapříčiněny zcela jinou nemocí. Diagnózu vždy určuje lékař na základě tzv. eliminačního testu.

Eliminační test představuje vyloučení alergenu (tj. kravského mléka) ze stravy kojence nebo matky v případě kojeného dítěte. Pokud se jedná o alergii, do 3 dnů (kopřivka, zvracení, kolika, krev ve stolici) až 4 týdnů (atopický ekzém, hlenovité průjmy) dojde k ústupu obtíží. Po dobu eliminačního testu se dítěti, které již není zcela kojené, nasadí výživa bez obsahu alergenu.

Diagnózu může určit praktický lékař pro děti a dorost, pediatr, alergolog nebo gastroenterolog.

Jak zvládnout alergii na bílkovinu kravského mléka?

Příznakům alergie na bílkovinu kravského mléka se dá vyhnout jen řízenou dietní výživou s eliminací kravského mléka z jídelníčku dítěte nebo matky.

 1. Výhradně kojené dítě

  Eliminace bílkovin kravského mléka může být poměrně jednoduchá u plně kojených dětí. Maminka vyloučí bílkovinu kravského mléka ze svého jídelníčku. To je nezbytné proto, že některé mléčné bílkoviny se mohou ze stravy matky dostat do mateřského mléka. Příznaky alergie na bílkovinu kravského mléka by pak měly cca do 2 týdnů vymizet. Při bezmléčné dietě je ale nutné zajistit dostatečný přísun vápníku.

 2. Dítě na náhradní kojenecké výživě

  Pokud dítě není výhradně kojeno, pak musíme vysazení kojeneckého mléka nahradit adekvátní výživou. Výživou, která musí jednak minimalizovat pokračování vzniklé imunitní reakce a jednak splňovat výživové požadavky dítěte. Způsob náhrady se řídí podle závažnosti projevů:

  • Pokud jde o relativně lehkou alergii (kojenecká kolika bez jiných příznaků, lehký ekzém apod.), používá se obvykle výživa s extenzivně hydrolyzovanou bílkovinou. Ta je vyráběna z kravského mléka, ale speciálním postupem, během něhož se bílkoviny rozštěpí a sníží se tak výskyt alergické reakce. Výživa ale obsahuje zbytkové peptidy, na něž se alergická reakce může objevit.
  • U dětí s těžší formou alergie (neprospívání, těžký průjem, těžký ekzém, rozsáhlé otoky, těžká či dlouhotrvající dušnost, anafylaxe) se obvykle používá výživa na bázi aminokyselin, což jsou stavební prvky bílkovin, které nejsou alergenní. Vyrábí se v prostředí, kde se nevyskytuje bílkovina kravského mléka, díky čemuž lze minimalizovat riziko kontaminace. Neobsahuje bílkovinu kravského mléka ani jiné přidané bílkoviny nebo peptidy, a to ani ve stopovém množství. Obsahuje pouze čisté aminokyseliny, proto je lehce stravitelná a vstřebatelná.

Promluvte si s lékařem o přístupu, který je vhodný pro Vaše dítě.

Co do diety dítěte s ABKM nepatří

 • Děti s alergií na bílkovinu kravského mléka nesmí být krmeny kojeneckými mléky s neupravenými bílkovinami kravského mléka, které obsahují velké množství alergenu. Děti s těžkou ABKM nesmí ani přípravky s částečně štěpenou bílkovinou označované jako HA mléka.
 • Do diety dětí s ABKM nepatří ani sója a sójové výrobky. Lékaři nedoporučují podávat sóju kojencům do šesti měsíců věku. Navíc u dětí alergických na bílkovinu kravského mléka je velká pravděpodobnost, že budou trpět i alergií na sóju.
 • Vhodné nejsou ani výživy vyráběné z mléka jiných zvířat (například z kozího mléka), protože u miminek alergických na bílkovinu kravského mléka mohou vyvolat alergickou reakci.
 • Ve výživě kojenců se sice nepoužívá, ale je důležité vědět, že rýžové mléko se nedoporučuje u dětí až do čtyř a půl roku věku.

Za jak dlouho alergie vymizí?

Alergie na bílkovinu kravského mléka u většiny dětí do 3 let věku vymizí, v ojedinělých případech může trvat i déle. Obvykle lékař po 6 až 12 měsících po nasazení speciální diety (extenzivního hydrolyzátu nebo aminokyselinové formule) přistupuje k opětovnému podání bílkoviny kravského mléka (podání mléka nebo mléčného výrobku) dítěti. Přesný průběh tohoto expozičního testu určuje lékař. U některých dětí je nutné, aby testy proběhly v nemocnici pod lékařským dohledem.